Winkelkarretje
Type:
Windturbine met educatief paviljoen
Opening: 2001
Architect paviljoen: K. Bogaerts
Ruwbouw en funderingen: Albo Betonbouw

Mast hoogte: 65m
Mast gewicht: 65 ton
Diameter rotor: 47 meter
Toerental kleine generator: 20 t/min
Toerental grote generator: 26 t/min
Spanning generatoren: 690V
Type: asynchroon
Beveiliging: Bladhoekregeling, kruissysteem en schijfrem.

De windmolen werd gebouwd in opdracht van Iveka/Electrabel en werd aangesloten op het gewone elektriciteitsnet. In tegenstelling tot wat vele mensen denken, levert de molen geen directe energie aan Bobbejaanland. De familie Schoepen gaf destijds de toestemming om de molen op het domein te bouwen, om de milieuvriendelijkheid van het park in de verf te zetten. Door de bouw van een educatief energiepaviljoen rond de windmolen, zou Bobbejaanland tevens extra aantrekkelijk worden voor scholen.

Opbrengst

De windturbine van Bobbejaanland is voorzien van twee generatoren. Het nominaal vermogen van de grote generator bedraagt 660kW, dat van de kleine bedraagt 200 kW. De jaarlijkse opbrengst van deze windturbine wordt geschat op circa 850 MWh/j of 850.000 kWh/j. Dit volstaat om een 400-tal gezinnen van elektrische stroom te voorzien. De windturbine wordt volautomatisch bestuurd en treedt in werking bij een windsnelheid van 4 m/s (circa 14 km/u). Het hooste rendement wordt bereikt bij een windsnelheid van ongeveer 12 m/s (circa 43 km/u). Om slijtage aan de turbineonderdelen te voorkomen legt de turbine zich stil bij een windsnelheid van 25 m/s (circa 90 km/u).

Geluid
De turbine is voorzien van twee generatoren. Dit heeft als voordeel dat bij lage windsnelheid (wanneer de windturbine het best hoorbaar is) de windturbine werkt met de kleine generator en een lager toerental. Hierdoor is de geluidsproductie duidelijk lager dan het type met één generator.

Bijdrage voor milieu
Door de plaatsing van deze windturbine kan een hoeveelheid elektriciteit uitgespaard worden, die niet op conventionele manier hoeft geproduceerd te worden. Hierdoor wordt per jaar een uitstoot vermeden van circa, 465 ton CO² (broeikaseffect), 2.500 kg SO² (verzuring/"zure regen") en 1.100 kg NOx (verzuring/"zure regen"en zomersmog).